Działka budowlana w Pieninach? Czemu nie!

Działka budowlana jest wytyczonym terenem, który przeznaczony być może do budowy osiedla mieszkaniowego. Zastanówmy się czym jest wspomniane powyżej osiedle mieszkaniowe. Cechą charakterystyczną osiedla mieszkaniowego jest ujednolicona zabudowa mieszkaniowa, której uzupełnieniem jest infrastruktura handlowo- usługowa.

Obiekty, które tworzą osiedle, i które znajdują się na terenie działki budowlanej są stosunkowo często połączone przez sieć dróg wewnętrznych.

Pomysł na stworzenie osiedli mieszkaniowych na terenie działek budowlanych ma swoje początki w latach 20-tych XX wieku w Niemczech. Później pomysł ten rozprzestrzenił się i dotarł do innych krajów, w tym do Polski.

Czasem bywa tak, że właścicielem osiedla mieszkaniowego jest np. spółdzielnia mieszkaniowa. Innym razem jest nim wielu właścicieli.

Osiedle mieszkaniowe traktowane może być również jako osiedle w sensie administracyjnym. Jakkolwiek nie byłoby ono nazywane, znajduje się ono na terenie działki budowlanej, które również jest tematem naszych rozważań.

Czytaj również:

Tagged: ,