Blog Archives for tag Ślimakowa Skała

Widok na Pieniński Potok

Pieniński Potok

Pieniński Potok, jest to lewobrzeżny dopływ Dunajca. Spływa głęboką doliną oddzielająca Masyw Trzech Koron od Pieninek. Jednym z dwu jego… Continue reading »